Rybnik, 26.04.2016

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie, zostaliśmy poinformowani, że w paru przypadkach w przeglądarce pojawiła się informacja o prowadzonej przez naszą firmę loterii.

Prosimy o nie klikanie chęci uczestnictwa w loterii i nie podawanie danych osobowych.

Informujemy, że NIE PROWADZIMY loterii i nie prosimy o podawanie danych osobowych, a powyższa strona jest próbą wyłudzenia danych osobowych oraz bez naszej zgody i wiedzy wykorzystuje nazwę naszej firmy.

W przypadku pojawienia się w/w informacji prosimy o przeskanowanie komputera najnowszym oprogramowaniem antywirusowym.