Taryfy w obrębie zasięgu sieci radiowej

PREMIUM15+

 PREMIUM 30+

Parametry
 Prędkość pobierania danych: 30/60 Mbit/s
Prędkość wysyłania danych: 15/30 Mbit/s
(dzień/noc)

Umowa:
czas nieokreślony

 
Abonament:
95,00 zł/miesiąc

Umowa:
12 miesięcy

 
Abonament:
75,00 zł/miesiąc

Umowa:
24 miesiące

 
Abonament:
55,00 zł/miesiąc

 Ze względu na zróżnicowane warunki  techniczne istnieje możliwość dostosowania łącza radiowego do indywidualnych potrzeb abonenta.

Opłata aktywacyjna:

300,00 zł

Montaż, dzierżawa CPE oraz aktywacja usługi.

Promocje Radio