Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu użytkownika na usługę która ma być jak najbardziej przyjazna i sprofilowana pod jego potrzeby.

 

Usługi nasze cechują się:

  • szerokim wyborem okresu czasu trwania umowy
  • możliwością aneksowania umowy w trakcie jej trwania 
  • brakiem dodatkowych opłat miesięcznych związanych z dzierżawą sprzętu, routera
  • brakiem dodatkowej opłaty za adres routowalny
  • elastyczną konfiguracją routera użytkownika umożliwiającą podłączenie wszystkich urządzeń które potrzebują dostępu do internetu
  • brakiem ograniczeń usługi (blokowanie portów, ograniczenia prędkości ze względu na protokół)
  • wysoką przepustowością w kierunku od użytkownika do internetu (połowa prędkości w kierunku użytkownika)
  • podwojeniem prędkości wysyłania i odbierania w godzinach 23:00 -11:00 (przy terminowych wpłatach)

Ze względu na to, że działamy na rynku lokalnym najważniejszymi cechami usługi są: duża niezawodność oraz szybka likwidacja usterek.